Senter for sjeldne diagnoser arrangerer brukersamling 9.-10. mars 2018.

NFØ oppfordrer spesielt medlemmer med øsofagusatresi i aldersgruppen 18-26 år til å melde sin interesse. Er det medlemmer utenfor denne aldersgruppen som også ønsker å melde sin interesse, ta kontakt via spiseror@gmail.com

Velkommen til brukersamling ved Senter for sjeldne diagnoser
Sted: Scandic Oslo Airport, Gardermoen
Dato: 9.-10. mars 2018

Senter for sjeldne diagnoser og Senterrådet inviterer til brukersamling fredag 9. mars og lørdag 10. mars 2018.
Brukersamlingen går over to dager.

Fredag 9. mars samles representantene fra brukerforeningene og ansatte fra Senter for sjeldne diagnoser for å diskutere dagens tjenester og utviklingen av senteret. Det legges opp til plenumsdiskusjoner og gruppearbeid. Diskusjonene vil være et aktivt bidrag til brukermedvirkning i senterets oppgaver.

Lørdag 10. mars er brukerforeningens egen dag. I tillegg til valg på representanter til Senterrådet, er det satt opp tema som kan engasjere alle.

Senter for sjeldne diagnoser oppfordrer spesielt medlemmer mellom 18 og 26 år til å søke deltakelse på samlingen.

Høres dette interessant ut for deg ber vi om at du sender en epost med navn og kontaktdetaljer til spiseror@gmail.com innen mandag 11. desember. NFØ vil komme med mer utfyllende informasjon til de som skal delta på brukersamlingen.