11.august.2022 - 12:21

 

Foreløpig program er som følger:

 

Torsdag 11/ 8: Ankomst

Fredag 12/ 8: Faglig foredrag / aktiviteter og sosialt samvær

Lørdag 13/ 8: Årsmøte / aktiviteter og sosialt samvær

Søndag14 /8: Avreise

 

Inngang Dyreparken/Badeland dekkes gjennom 2-dagers kombibillett.

I forbindelse med arrangementet er det satt av en del hotellrom ved Scandic Dyreparken Hotel.

 

Egenandelen er kr 500,- pr familie. Bindende påmelding skjer ved egen innbetaling til samme

konto som for medlemsavgiften. (NB! alle som skal reise må være medlemmer hos NFØ, og ha innbetalt kontingent for 2022.)

 

Vil du melde inn flere familiemedlemmer er det mulig, det gjøres da via vår hjemmeside www.nfoe.no, så blir medlemmet registrert og giro sendes i posten.

 

Kontoens navn: Norsk Forening For Øsofagusatresi

Kontonummer: 5140.10.51434