Arrangement og deltakelse i 2017

Vi hadde god oppslutning på våre likemannstreff i 2017

I løpet av våren 2017 arrangerte vi likemannstreff i Bergen, Sandnes, Trondheim, og Arendal. I november gjennomførte vi likemannstreff i Oslo.
Det var også planlagt treff i Tromsø, men dette måtte dessverre kanselleres grunnet lav påmelding. 

Likemannstreffene ble avholdt ved ulike vitensentre i alle byene. Det var satt av både tid til oppdagelser i museene og felles bespisning for gruppene.