Arrangement og deltakelse i 2017 & 2018

Vi hadde god oppslutning på våre likemannstreff i 2017 & 2918

I løpet av våren 2017 arrangerte vi likemannstreff i Bergen, Sandnes, Trondheim, og Arendal. I november gjennomførte vi likemannstreff i Oslo.
Det var også planlagt treff i Tromsø, men dette måtte dessverre kanselleres grunnet lav påmelding. 

Likemannstreffene ble avholdt ved ulike vitensentre i alle byene. Det var satt av både tid til oppdagelser i museene og felles bespisning for gruppene. 

Vi arrangerte også et ungdomstreff i Oslo i februar 2018. Her inviterte vi ungdom født i perioden 2000-2005 og en morsom helg med felles aktiviteter og bespisning ble gjennomført med en fin og liten gjeng. Styret stilte med to representanter.