Digitalt kurs for foreldre til barn 0-4 år med øsofagusatresi 19-20 mai

Senter for sjeldne diagnoser innvitere til digitalt kurs for foreldre til barn 0-4 år med øsofagusatresi

Senter for sjeldne diagnoser innvitere til digitalt kurs for foreldre til barn 0-4 år med øsofagusatresi 

Påmelding via link nedenfor innen 29 mars 

 

https://sjeldnediagnoser.no/home/sjeldnediagnoser/home/21579