Hva skjer for ungdom sommeren 2021?

Senter for sjeldne diagnoser innviterer til Frambuleir

Det blir ingen ungdomssamling i regi av Senter for sjeldne diagnoser i år, men hvis korona-situasjonen tillater det, håper Frambu på å kunne arrangere Frambuleir.

Ungdommer fra 12 år med en sjelden diagnose, kan søke.

Søknadsfristen er 1. mars

Les om Frambuleir her.