Informasjon fra Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser arrangerer kurs og treff til vår/sommer for barn og unge.

Senter for sjeldne diagnoser og Frambu planlegger kurs og treff for barn og unge, samt deres søsken. Du kan lese mer om våren og sommerens begivenheter her.
Frambu er en flott samlingsplass for både deg som er født med Øsofagusatresi og evt. dine søsken.