25.juni.2018 - 11:00

Følg med på www.sjeldnediagnoser.no, her vil mer informasjon om ungdomssamlingen legges ut så snart det er klart.

Du kan også følge Senter for sjeldnediagnoser på Facebook og Twitter. 

Se også her for informasjon om det tilbudet Frambu har for brukere med diagnoser som tilhørere Senter for sjeldne diagnoser, og deres søsken.