SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER
Landsdekkende kompetansesenter for ca. 70 sjeldne diagnoser. Senteret tilbyr informasjon om diagnosene samt rådgiving/kurs om det å leve med en sjelden diagnose.

RARELINK - nordisk lenkesamling
Informasjon og diagnosebeskrivelser i flere land, lenkesamling til eksterne websider.

 

LENKER TIL KUNNSKAPSOPPSUMMERINGER FRA KURS / ARTIKLER / BROSJYRER MM.

Veileder Øsofagusatresi - utarbeidet av Senter for sjeldne diagnoser

Kurs om øsofagusatresi (ØA) mars 2014

Kunnskapsoppsummering fra kurs for voksne med øsofagusatresi november 2013

Øsofagusatresi - informasjon fra Senter for sjeldne diagnoser

Blogginnlegg Forskningssykehuset - hvordan er livet med lukket spiserør?