FFO - Hjem

Vi i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon arbeider kontinuerlig for at FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal bli inkorporert i norsk menneskerettslov.

Her kan du lese mer om deres arbeid 

https://ffo.no/organisasjonen/

Om FFO | Hjem

Post- og besøksadresse: Mariboesgate 13, 0183 Oslo. Telefon: 23 90 51 50. E-post: post@ffo.no. Organisasjonsnummer: 970 954 406 Bankkonto: 8380 08 64219

ffo.no