Kontaktpunkt

Du når NFØ på epost spiseror@gmail.com

NFØs styre består pr d.d. av:

  • Bernt Rudjord, Styreleder. 934 14 484
  • Mari Karlsen, øa, Kasserer. 402 41 496
  • Mari Janne Skjæret, øa, Sekretær. 976 59 914
  • Arne Jordal, øa, Styremedlem. 952 88 241
  • Hege Rudshaug, Styremedlem. 959 97 206

(øa – styremedlem med diagnosen)

For å sikre at vi har oppdatert kontaktinfor på deg, er det viktig at du sender oss en oppdatering dersom du flytter. Vi ønsker om mulig også å ha epostadesse til alle medlemmer, så send oss gjerne din dersom du ikke allerede vet vi har den registrert.

Vi håper du vil ha både nytte og glede av ditt medlemskap i NFØ og vi ser frem til å bli kjent.